Privacy verklaring

DanhoCasa gevestigd in Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57892563, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verwerking wordt ook uitgevoerd voor de aan DanhoCasa gekoppelde House For Sale Tuscany, Ciao Holiday en International HSP Center ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder hetzelfde nummer 57892563.

Contactgegevens:
danhocasa@gmail.com
Dommerholtsweg 17, 7215 EH Joppe in Nederland
KvK nummer 57892563
Btw-nummer 1368.73893.B.03

Overal waar House For Sale Tuscany, Ciao Holiday of International HSP Center wordt vermeld wordt direct verwezen naar DanhoCasa.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
DanhoCasa verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummers, Faxnummers, E-mailadres, Websiteadres, YouTube adres, Betalingsgegevens, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een zoekprofiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze websites heeft/ hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via danhocasa@gmail.com, dan verwijderen wij uiteraard deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken,
House For Sale Tuscany verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrieven
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
U te informeren over onze diensten,
U te informeren over woningen welke wij in de verkoop, verhuur of hebben te verhandelen,
DanhoCasa verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn om u te kunnen identificeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
DanhoCasa neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DanhoCasa) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
DanhoCasa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummers en Emailadressen: deze worden door ons bewaard zolang u de verzending van nieuwsbrieven op prijs stelt of zolang u van onze dienstverlening gebruik maakt.
Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt (zoekprofiel): deze worden door ons bewaard zolang u van onze dienstverlening gebruik maakt
Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van geldende antiwitwaswetgeving, kan het voorkomen dat wij bovenstaande gegevens langer bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:
DanhoCasa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Als u zich opgeeft voor de ontvangst van een van onze nieuwsbrieven, worden de door u verstrekte gegevens overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacy beleid en de Voorwaarden van MailChimp.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met de volgende derden voor het doel dat beschreven wordt in dit privacy beleid:
a- Overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en luchthavens om aan de wettelijke eisen te voldoen;
b- Vertrouwde partners zoals notariskantoren en banken.
c- Credit- en debet maatschappijen die uw betalingen aan ons faciliteren en anti-fraude screening, welke mogelijk informatie over uw betaalmethode nodig heeft om de betaling te verwerken of om de veiligheid van uw betalingstransactie te garanderen;
d- Juridische en andere professionele adviseurs, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties in alle landen waar wij actief zijn, om onze wettelijke rechten met betrekking tot ons contract met u te handhaven;
e- Sociale media: u kunt toegang krijgen tot sociale media van derden via onze website of app of voordat u onze website of app bezoekt. Zodra u geregistreerd bent met uw sociale media-account, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u met ons deelt via deze sociale mediaservices overeenkomstig hun privacy-instellingen om het gebruik van onze website of app te verbeteren en persoonlijker te maken. We kunnen ook sociale media plug-ins gebruiken op onze website of app. Daardoor wordt uw informatie gedeeld met uw sociale mediaprovider en mogelijk gepresenteerd op uw sociale media profiel om te worden gedeeld met anderen in uw netwerk. Wij verwijzen u naar het privacy beleid van deze externe sociale mediaproviders voor meer informatie hierover.

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden:
DanhoCasa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
DanhoCasa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via danhocasa@gmail.com

Herziening van dit privacy beleid:
Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden via e-mail aan u meegedeeld of via een publicatie op onze website.

This page is also available in: Engels