Disclaimer

Rechten:
Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de inhoud van de site van House For Sale Tuscany en alle andere verstrekte informatie, per email, brochure of welke vorm dan ook. De vermelde informatie is van algemene aard. House For Sale Tuscany is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie. Het online versturen van informatie, per email, telefoon of andere wijze van communicatie is geheel informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Copyright
Alle rechten en auteursrechten op onze site, zoals teksten, afbeeldingen, films, reclame, software of informatie in welke vorm dan ook zijn volledig eigendom van House For Sale Tuscany en/of haar leveranciers. Informatie van House For Sale Tuscany ongeacht de verschijningsvorm mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, getransporteerd of ongeacht de vorm aanbieden zonder vooraf verkregen schriftelijke, per aangetekend, toestemming van House For Sale Tuscany. Op het niet naleven van het copyright staat een boete van minimaal € 1.500,00 per dag, exclusief alle juridische kosten en alle andere kosten in welke vorm dan ook.

Veiligheid
Ieder bezoeker dient rekening te houden met het feit, dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. House For Sale Tuscany kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

This page is also available in: Engels