Stap voor Stap

Huis kopen in Toscane, Italië

Wij verkopen zorgvuldig zelf geselecteerde
huizen, boerderijen, agriturismo's, Villa's, 

appartementen en Bed & Breakfast 

in Toscane, Italië.

Alle aangeboden huizen zijn door ons persoonlijk bezocht. 
Wij nemen vrijblijvend alles stap voor stap samen met u door.

 

Proces van aankoop stap voor stap:

Wij bieden onze klanten een gratis Skype-gesprek aan, zodat wij uw wensen en vragen goed in kaart kunnen brengen. Mocht u daar gebruik van willen maken, dan horen wij dat graag. 

Oriëntatiefase om een huis te kopen in Toscane:
Indien u interesse heeft in een of meerdere objecten op onze site, dan ontvangt u op aanvraag de benodigde informatie per email. Wij kunnen telefonisch of via Skype uw vragen verduidelijken.
Op basis van bovenstaande informatie en uw toelichting kunnen wij eventuele bezichtigingen optimaal voorbereiden.

Bezichtigingen
Indien u vrijblijvend tot een bezichtiging wilt overgaan, dan maken wij voor u een afspraak in het mooie Toscane. U geeft op dat moment aan ons de opdracht om deze afspraken voor u in te plannen. Hiermee geeft u aan, dat u bij een geslaagde bemiddeling door onze organisatie de provisie aan ons zal betalen.

Biedingsfase
Wij helpen u tot en met het geaccepteerde eindbod. Dit eindbod gaat in Italië altijd samen met het beschikbaar stellen van een voorschot op de uiteindelijke koopsom. In Italië wordt deze “anticipo” of tekengeld genoemd.

Voorstel tot Aankoop "Proposta d’Acquisto"
In het Proposta d’acquisto staan: de biedprijs, voorwaarden, de data van de voorlopige en de definitieve koopakte en de hoogte van de aanbetaling(en). De eigenaar verklaart hier ook dat hij garant staat voor de volledige eigendom en verklaart dat het o.g. op het moment van de akte vrij zal zijn van hypotheken, aanspraken, derdenrechten, etc.

Voorlopige Koopcontract "contratto preliminare" of "Compromesso"
De volgende stap is het ondertekenen van ‘il compromesso of contratto preliminare’ de voorlopige koopovereenkomst, Bij House For Sale Tuscany wordt het contract altijd bij de notaris ondertekend, waarbij ook een aanbetaling (10 à 20% van de koopprijs) moet worden voldaan. Dit tekengeld (de caparra) is meestal bevestigend (confirmatoria), d.w.z. dat de eigenaar het dubbele moet terugbetalen als hij afziet van verkoop, en de koper zijn aanbetaling verliest. Het voorlopige koopcontract moet worden geregistreerd bij de Italiaanse Belastingdienst, waarbij een voorschot moet worden betaald over de overdrachtsbelasting. Deze kosten zijn voor rekening van koper. Het voorlopige koopcontract is ook het moment waarop de bemiddelaar (makelaar) moet worden betaald, aangezien volgens de wet dat het moment is waarop de deal is gesloten. Het is mogelijk om het contract te laten vertalen door erkende vertaalbureaus en als bijlage toe te voegen aan het Italiaanse koopcontract. De kosten van de vertaling van documenten en contracten zijn voor rekening van de koper.

Akte van Overdracht "L'atto notarile" of "Rogito"
Uiteindelijk is het tijd voor de akte bij de notaris. Die heeft als taak om te controleren dat er geen claims of hypotheken zijn ingeschreven op het huis, of de continuïteit van het eigendom gegarandeerd is, de bouwkundige legaliteit na te trekken, het uittreksel van het bestemmingsplan bij te voegen, de identiteit van de comparanten te verifiëren, en hen te laten verklaren dat het geld waarmee het huis gekocht wordt legaal is verkregen, i.v.m. de antiwitwaswetgeving. De akte kan soms wel 2 uur duren. Betrokkenen, soms een hele familie, eventueel met hun geometra erbij, de makelaar(s) en de vertalers zijn aanwezig. Voor het tekenen van de akte moeten de belastingen, makelaars en het honorarium van de notaris zijn voldaan.

Italiaans fiscaal nummer "Codice Fiscale"
Codice fiscale is nodig voor de registratie van een proposta, de preliminare en de definitieve koopakte. Zonder codice fiscale kunt u in Italië ook geen bankrekening openen.

This page is also available in: Engels