Borgsom bij aankoop woning in Italië

Documenten en formaliteiten bij het kopen van vastgoed in Italië

Om een eigendom te kunnen verkopen in Italië zijn er een aantal documenten noodzakelijk, die volledig up-to-date dienen te zijn.

Voor de verkoper zijn dit:
1- De originele eigendomsakte (atto di provenienza): koopakte, akte erfenis, akte donatie,
2- Bouwvergunningen (concessioni edilizie, permessi di costruire, DIA, SCIA), in geval er verbouw- of restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, en/of verklaringen van generaal bouwpardon (condono edilizio, concessione in sanatoria),
3- Controle van de kadastergegevens (visure catastali) van de gebouwen en het land,
4- Kadastrale plattegronden van de gebouwen (planimetrie catastali),
5- Kadastrale kaarten van het land (mappe catastali),
6- Conformiteitsverklaringen van de installaties gas, licht en water (dichiarazioni di conformità degli impianti) en/of de bewoonbaarheidsverklaring (certificato di abitabilità),
7- Energiecertificaat (Attestato di Prestazione Energetica APE),
8- Certificaat stedenbouwkundige bestemming (certificato di destinazione urbanistica CDU) indien de verkoop ook landbouwgrond betreft,
9- Documenten met betrekking tot de burgerlijke staat of wijzigingen hierin, bijv. scheiding, overlijden, akte erfenis e.d.,
10- Sofinummer (codice fiscale),
11- Geldig identiteitsbewijs.

Voor de koper zijn de volgende documenten van belang:
1- Documenten met betrekking tot de burgerlijke en huwelijkse staat;
2- Italiaans sofinummer (codice fiscale), aan te vragen bij het Belastingkantoor (kunnen wij voor u regelen) of bij het Italiaanse consulaat in eigen land;
3- Italiaans btw-nummer (partita IVA) als u als bedrijf koopt, aan te vragen bij het Belastingkantoor (kunnen wij voor u regelen);
4- Geldig identiteitsbewijs of paspoort (carta d’identità, passaporto).
5- Anti Money Laundering Formulier (AML-formulier): De koper ontvangt voor het ondertekenen van de overdrachtsverklaring de AML-formulier van de notaris of makelaar. Deze dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door alle kopers.
Anti Money Laundering (AML), ook wel anti-witwassen genoemd. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) is in het leven geroepen ter voorkoming van witwassen. Op grond van deze wet moeten ook notarissen en financiële instellingen een melding doen van ongebruikelijke transacties.

De notaris zal vóór het passeren van de koopakte de benodigde controles uitvoeren met betrekking tot bovengenoemde documenten. Naast datgene wat de verkoper reeds heeft verklaard, zal de notaris het recht van eigendom nagaan in het onroerendgoedregister (Conservatoria dei Registri Immobiliari) alsmede het bestaan van eventuele nadelige inschrijvingen en verplichtingen op het onroerend goed, zoals bijv. hypotheken, erfdienstbaarheden, e.d.
Tevens controleert hij of het onroerend goed in de regel is met het gemeentelijke bestemmingsplan en over de benodigde bouwvergunningen beschikt. Hiermee dienen onaangename verrassingen op het laatste moment zoveel mogelijk te worden voorkomen!

This page is also available in: Engels