Algemene informatie om een huis te kopen in Italië

BETALINGSPROCES HUIS KOPEN IN ITALIË

Betalingsproces, aan wie en hoeveel?
Aan wie betaalt de koper bij het kopen van een huis in Italië?
Hoe verloopt het betalingsproces bij het kopen van een huis in Italië?
Hoeveel moet de koper betalen bij het kopen van een huis in Italië?
Hoe te betalen in Italië bij het kopen van een huis?


HET BETALINGSPROCES AAN WIE EN HOEVEEL?
Wij hebben gekozen voor een veilig betalingssysteem voor alle partijen.
In tegenstelling van het meest gebruikte betaalmethode in Italië, namelijk de verschillende partijen betalen elkaar onderling, het is mogelijk om vrijwel alles via de notaris te regelen.


HOEVEEL MOET U BETALEN, WANNEER EN AAN WIE?

1- Aanbetaling – garantiegeld (caparra confirmatoria):
Hoeveel is de borgsom/ voorschot bij de aankoop van uw woning in Italië, bij het tekenen van het bod-contract (la proposta d’acquisto)?
Net als in andere landen is het ook in Italië gebruikelijk, dat de koper bij de ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst een “caparra confirmatoria” (aanbetaling/ borg) betaalt. De hoogte daarvan varieert en is tussen partijen vrij onderhandelbaar. Gewoonlijk bedraagt dit 10 % van de afgesproken aankoopprijs.

Aan wie moet de borgsom voldaan worden bij het aankopen van een huis in Italië?
Over het algemeen wordt de aanbetaling voldaan in de vorm van een NIET overdraagbare bankcheque op naam van de verkoper, genaamd “assegno circolare”.
Het is ook gebruikelijk om de borg rechtstreeks aan de verkoper over te maken. Wij raden dat af.
De bankcheque wordt gedeponeerd bij de aankopende makelaar en wordt later bij de overdracht weer aan de koper teruggegeven. Het kan zijn dat de verkoper een aanspraak maakt op de bankcheque om te verzilveren bij de bank. Dat is mogelijk volgens de wet. In deze situatie, zal de aankopende makelaar de koper hiervan op de hoogte stellen en het aankoopcontract registreren bij de “Agenzia delle Entrate”. Dit garandeert, dat de betaling is geregistreerd en stelt de rechten van koper hiermee vast bij eventuele onaangename verrassingen.

2- Het aankoopbedrag van het huis:
Het aankoopbedrag van het huis wordt overgemaakt naar een derden-gelden-rekening van het notariskantoor. De koper krijgt minimaal een week voor het overdrachtscontract een verzoek om het totaal aankoopbedrag over te maken naar deze bankaccount.
Na het ondertekenen van het contract wordt het totaal aankoopbedrag door de notaris overgemaakt naar de eigenaar(en). De kosten van de notaris voor het organiseren van de betalingsadministratie bedragen gemiddeld € 750,00 en zijn voor rekening van de koper.

Het is ook mogelijk om het aankoopbedrag volledig door middel van een gegarandeerde bankcheque “assegno circolare” te volden tijdens het ondertekenen van het overdrachtscontract. De notaris noteert de gegevens van de bankcheque en maakt een kopie hiervan om als bijlage te voegen bij het overdrachtscontract als bewijs van betaling. In dit geval is de koper geen administratiekosten van gemiddeld € 750,00 schuldig aan de notaris.

3- De kosten van de makelaar:
De courtage van de makelaar is verschillend, gemiddeld is deze tussen de 3 en 5 %.
Wij brengen 3.5 % over de overeengekomen aankoopsom met een minimum van € 4.500,00 plus de btw va 21% in rekening bij de koper. Een week voor de overschrijving bij de notaris krijgt men een factuur van ons agentschap of van ons collega kantoor AAA-Immobiliare sas in Arezzo toe verstuurd per email. Het te betalen bedrag moet minstens 24 uur voor het overdrachtscontract zijn voldaan.

4- De kosten koper zijn tussen de 12 en 15 %:
Minimaal een week voor het overdrachtscontract krijgt de koper een overzicht van alle extra kosten koper (overdrachtsbelasting, kadastrale inschrijvingskosten, notariskosten, administratieve kosten, enz.). Deze dienen te worden overgemaakt naar de bankaccount van de notaris. De notaris betaalt vervolgens alle verschillende instanties.

5- De kosten van de vertaler:
Bij het overdrachtscontract moet altijd een beëdigde vertaler aanwezig zijn, tenzij de koper heel goed de Italiaanse taal beheerst. De kosten van de vertaler zijn minimaal € 950,00 voor de Engelse taal en zijn verschillend per taal. De kosten worden direct door de koper per contant of per bankcheque aan de vertaler/vertaalster betaald. De koper krijgt een betaling kwitantie van de vertaler en dit bedrag wordt door de notaris geregistreerd in het contract.